ERASMUS+ stipendije za studente socijalnog rada

Otvoren je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija socijalnog rada za odlazak na razmjenu u okviru ERASMUS+ programa. Razmjena se obavlja na Univerzitetu Palacki u Olomucu, Češkoj.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Banjoj Luci sa Fakulteta političkih nauka, Studijski program socijalni rad.

Dostupno je osam (8) stipendija za studente, od čega četiri (4) na osnovnom studiju i četiri (4) na master studiju.

Razmjena treba da se realizuje u zimskom semestru 2019/20 akademske godine.

Iznos stipendije:

•    mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),

•    putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

•    viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Dokumenti:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1.    Kopiju pasoša,

2.    CV u Europass formatu,

3.    Prepis ocjena na engleskom jeziku,

4.    Motivaciono pismo,

5.    Dokaz o poznavanju engleskog jezika i

6.    Prijedlog Ugovora o učenju koji potpisuju student i akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja:  http://unibl.org/uploads/files/strane/stipendije/Prilog%201_1.doc

Spisak predmeta koje student namjerava da pohađa u periodu mobilnosti može se pronaći na: https://fpn.unibl.org/index.php/erasmus

Prijava:

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Dekanatu Fakulteta političkih nauka, elektronskom poštom, u PDF formatu na e-adresu: info@fpn.unibl.org (sa napomenom: za Erasmus+ K1).

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 8.3.2019. godine do 12:00 sati.

Linkovi:

•    O Univerzitetu: https://www.upol.cz/

•    Kontakt podaci Univerziteta Palacki u Olomoucu: https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/erasmus/#c2911

•    informacije o smještaju: https://www.upol.cz/en/skupiny/students/guide/practical-information/#c1825

•    informacije o podršci: https://www.upol.cz/en/skupiny/students/guide/students-with-special-needs/

Postupak odabira:

Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci, Fakulteta političkih nauka će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. Prednost će se dati kandidatima koji nisu učestvovali u razmjeni.

Preuzeto sa www.unibl.org