Kako napisati CV?

Šta je biografija – curriculum vitae? Biografija ili na latinskom Curriculum Vitae (curriculum – pregled ; vitae- život) je lična prezentacija koji sadrži vaše kvalifikacije,...