Ožujsko Business Case Challenge 2019

Okupi ekipu i odazovi se na Ožujsko Business Case Challenge! Žuja te zove na takmičenje u studiji slučaja! Budi kreativan,...

6. Jelen Business Case Challenge

Okupi ekipu i odazovi se na 6. Jelen Business Case Challenge! Jelen te zove na šesto takmičenje u...

PROGRAM STIPENDIJA NJEMAČKE PRIVREDE 2020.

U okviru Programa stipendija njemačke privrede za 2020. godinu, studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli...

STRUČNA PRAKSA ZA PRAVNIKE U ORGANIZACIJI „HUMAN RIGHTS NOW“

Human Rights Now je organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a ima status konsultantske organizacije pri Ujedinjenim Nacijama. Poziv za stručnu...

PRILIKA ZA STAŽIRANJE PRI UNDP U KOPENHAGENU

UNDP - Razvojni program UN-a nudi priliku za stažiranje u sklopu njihovih kapaciteta u Kopenhagenu (Danska). Traže se stažisti iz oblasti menadžmenta...

PRILIKA ZA STAŽIRANJE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA

Otvoren konkurs za stažiranje u Kancelariji Ujedinjenih nacija za smanjene rizika od katastrofa. Mogu se prijaviti kandidati iz svih zemalja, a stažiranje...

GREENPEACE-ov PROGRAM STRUČNE PRAKSE U HOLANDIJI

Greenpeace nudi priliku mladim dizajnerima da kroz stručnu praksu u najpoznatijoj svjetskoj organizaciji za zaštitu životne sredine obogate svoj CV i steknu...

INTERNSHIP U KOMPANIJI ALITALIA

Kompanija Alitalia otvorila je poziv za prijavu zainteresovanih kandidata na njihov program stažiranja u različitim sektorima kompanije. Ovaj program...

UN NUDI PRILIKU ZA STAŽIRANJE

Kancelarija UN-a za protivterorizam otvorila je poziv za prijavu zainteresovanih kandidata za stažiranje u ovoj kancelariji u SAD. Oblasti na koje se odnosi poziv...

BESPLATNA AKADEMIJA 3D MODELIVANJA UZ MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Kompanija Media Lab u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka organizuje program „3D Akademija“ u cilju obučavanja i zapošljavanja novih saradnika na poziciji 3D...