SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ACADEMY

AKADEMIJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

POZIV ZA UČEŠĆE

Da li je moguće voditi profitabilan biznis i činiti dobre stvari?
Da li je moguće biti preduzetnik i rješavati društvene probleme?
Naravno da je moguće!
Preduzetništvo i društvena korist se spajaju u socijalnom preduzetništvu!
OKUPI TIM OD 3-4 ČLANA I PRIJAVI SE NA SEA CHALLENGE!

Uslovi:

 • Imaš između 18 i 35 godina?
 • Zanima te preduzetništvo?
 • Želiš saznati više o socijalnom preduzetništvu?
 • Želiš postati preduzetnik/ca?
 • Zanimljive su ti industrije kao što su turizam, prirodno i kulturno nasljeđe, poljoprivreda, tehnologija i sl.?
 • Imaš neka osnovna znanja i iskustva iz gore pomenutih oblasti?
 • Zainteresovan/a si za rad na razvijanju socijalno korisnih projekata?
 • Želiš biti dio inicijative za povećanje broja mladih u oblasti socijalnog preduzetništva?
 • Živiš u BiH?
 • Želiš steći nova iskustva i kontakte?
 • Spreman/na si za nešto novo?

Uvodna prezentacija i obuka na temu „Socijalnog preduzetništva“ će se za odrabrane timove održati u periodu od 4. do 6. juna 2021. godine u Banjaluci. Po završetku akademije, timovi razrađuju svoje ideje za socijalna preduzeća i bore se za vrijedne nagrade na finalu u septemberu 2021.

SEA challenge – tvoja prilika da postaneš socijalni preduzetnik! Ne propusti ju!

Način prijave
Prijave timova slati na kontakt@cerk.info a u prijavi navesti: naziv tima, imena članova (3 ili 4 člana tima), grad iz kojeg dolazite, kontakt telefone članova tima i univerzitet/škola koju pohađate.
Ukoliko već imate neku ideju, slobodno ju kratko opišite uz prijavu!

Troškovi prevoza, smještaja i hrane su pokriveni od strane organizatora. Dolazak učesnika je moguć 4. juna naveče ili 5. juna ujutro. Odlazak učesnika 5. juna naveče ili 6. juna ujutru.

Organizator: Centar za razvoj karijere Banja Luka u koordinaciji sa profesorima i asistentima sa visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

*Projekat u potpunosti finansiran od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
*Potpuna implementacija projekta je u skladu sa propisanim mjerama za prevenciju pandemije COVID-19 od strane nadležnih tijela i zavisi od trenutne regulateve nadležnih institucija.