Позив за размјене – CEEPUS мрежа

У оквиру Централно-европског програма размјене за универзитетске студије (CEEPUS III) отворен је позив за пријаве студенaтa и академског особље за размјену унутар одобрених мрежа.

Рок за пријаве за зимски семестар академске 2021/2022. године је 15. јуни 2021. године, а за љетни семестар 30. октобар 2021. године, уз напомену да је пријаве могуће поднијети и након наведених рокова, али искључиво уз претходне консултације са локалним и државним координаторима.

Студенти се могу пријавити унутар активних мрежа (Ready for Mobility и Umbrella) за краткорочне (Short Term Student) или семестралне (Student) размјене, а комплетан процес пријаве, евалуације и додјеле стипендије се врши искључиво путем онлајн система: www.ceepus.info 

Након регистрације профила, коју је апликант дужан обавити лично, потребно је попунити онлајн пријаву, те добити сагласност локалног координтора на матичној институцији, а затим од државног CEEPUS координатора, након чега се пријава шаље у земљу домаћина ради финалне евалуације.

Стипендије одобрава национална CEEPUS канцеларија земље домаћина, након дате сагласности локалног координатора на институцији домаћину.

Информације о мрежама које ће бити активне у 2021/2022. години и којима је додијељен одређени број мјесечних стипендија за размјену, као и о Umbrella мрежама (које формално имају право учешћа, али им још увијек нису додијељени стипендијски мјесеци) доступне су на овом линку: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb 

Преглед мрежа у којима ће у наредној академској години учествовати Универзитет у Бањој Луци је доступан на овом линку: https://www.unibl.org/sr/vesti/2021/04/odobreno-25-ceepus-mreza

Извор