Karijerni dnevnik / Career Diary

Ideja

Kreirali smo ga u saradnji sa Ernst & Young (EY) kompanijom kako bismo mladim ponudili zanimljiv i drugačiji, a prije svega koristan alat za svakodnevnu upotrebu.

Radi se o rokovniku sa specifično kreiranim sadržajem,  prema “Self and management” metodologiji organizovanja sebe, svojih obaveza i raspoloživog vremena u cilju dostizanja maksimalne efikasnosti u radu i razvijanju vještine dobrog planiranja.

Namijenjen je zapravo svima, ali naš fokus je većinom na mladima; studentima i učenicima kako bi u  procesu obrazovanja (formalnog i neformalnog) na najbolji način uskladili svoje obaveze.

Šta je karijerni dnevnik?

Spoj jedinstvenog i specijalizovanog sadržaja sa osvrtom na karijerne poruke i savjete, te ovako dizajniran, predstavlja moderan alat za svaki dan našeg karijernog puta.

Dnevnik je podjeljen na šest cjelina gdje svaka od njim ima posebnu namjenu. Takođe ispunjen je poučnim i zabavnim motivacionim (karijernim) porukama.

Vođenjem karijernog dnevnika u velikoj mjeri može se uticati na unaprijeđenje metoda sopstvenog menadžmenta (Self and Time management) koji u značajnoj mjeri utiče na našu efikasnost. Bilo da pratimo napredak svog obrazovanja i akademske obaveze ili profesionalna i druga dostignuća, praktični sadržaj dnevnika nudi nam olakšice u planiranju, donošenju odluka i postavljanje ciljeva koje nas na kraju dovode do uspješnijeg i lakšeg izvršenja.

Budite slobodni i otvorite poglede na nove ideje i aktivnosti koje možete realizovati, a koje će donijeti  nova iskustva, vještine i na kraju rezultate. Angažujte se i nađite način da ispunite svoj karijerni dnevnik.

Budite praktični, kažu da klasično zapisivanje na papir pomaže da se informacije duže zadrže u našem fokusu, a bilješke nam kasnije olakšavaju prisjećanje istih.

Već i samom upotrebom ovog dnevnika razvijate novu vještinu – efikasno pisanje.