Vršnjački karijerni savjetnici – VKS

Tokom 2012. i 2013. godine, Centar za razvoj karijere implementirao je projekat “Vršnjački karijerni savjetnici”, koji ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih, u prvom redu budućih visokoobrazovanih mladih, kroz povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Direktni učesnici projekta bili su mladi sa Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali i privatnih visokoškolskih ustanova, koji su nakon obuke postali certifikovani vršnjački karijerni savjetnici. Nakon obuke, učesnici su kontinuirano distribuisali informacije na svojim fakultetima i u svojoj lokalnoj zajednici.

Projekat je rezultirao, u prvom redu, povećanom informisanošču studenata toko studija o stanju i potrebama na tržištu rada i njihovim višim uključivanjem u različite programe i projekte neformalnog i dopunskog obrazovanja, a krajnji rezultat bi trebao biti kreiranje mini karijernih centara na fakultetima/univerzitetima sa kojih budu dolazili vršnjački karijerni savjetnici. Druga faza projekta je kampanja javnog zagovaranja za uvođenje više praktičnog rada tokom procesa obrazovanja čime se direktno povećava zapošljivost mladih kao i njihova efektivnosti i produktivnost što u budućem periodu utiče pozitivno na poslovanja njihovih budućih poslodavaca.

Galerije

I Forum VKS ekipa 2
I Forum VKS
VKS na terenu 1
VKS na terenu