III Forum o zapošljavanju mladih

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), kojeg finansira od Švajcarska agencije za razvoj i saradnju (SDC), u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Republičkom agencijom za mala i srednja preduzeća RS-a organizovao je Treći Forum o zapošljavanju mladih, na temu na temu ¨Poslodavci + zavodi za zapošljavanje = veće zapošljavanje mladih“, 12. juna 2013. u Banjoj Luci, u Administrativnom centru Vlade Republike. Cilj Foruma je bio podstaći diskusiju između poslodavaca, zavoda za zapošljavanje i predstavnika mladih sa ciljem uspostavljanja bolje saradnje koja će uticati na smanjenje nezaposlenosti mladih.

Za organizaciju Foruma je bio zadužen Organizacioni odbor u čije su članstvo pozvani predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Ministarstva porodice, omladine i sporta RS-a i Ministarstva rada i socijalne politike FBIH, predstavnici Privredne komore RS i Privredne komore FBiH, predstavnici entitetskih zavoda za zapošljavanje, GOPA-e mbH predstavništva u BiH (Projekat zapošljavanja mladih YEP), Asocijacije poslodavaca BiH, te Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća RS-a kao i Omladinske informativne agencije (OIA) i Centra za razvoj karijere (CERK).

Galerija

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]