Analiza stavova mladih o zapošljivosti

Analiza stavova mladih o zapošljivosti 3

Kroz ovo istraživanje CERK je nastojao ispitati osnovne stavove mladih o stanju na tržištu rada, mogućnostima zapošljavanja i procjeni njihove vlastite zapošljivosti.

Istraživanje je sprovedeno u periodu septembar-decembar 2013. na visokoškolskim institucijama i srednjim školama u Banjoj Luci. Fokus istraživanja su bili mladi koji su još u procesu obrazovanja, a ne nezaposleni mladi.

Uzorak čini 506 mladih, uzrasta 16-30 godina, različitog stečenog nivoa obrazovanja. Uzorkom su obuhvaćeni mladi iz 30 opština Republike Srpske (od toga najveći broj je iz Banje Luke, njih 37%). 70% uzorka čine osobe ženskog pola, a 30% muškog.