Ženski (ne)diskriminisana!

Projekat „Ženski (ne)diskriminisana!“ je projekat koji CERK realizuje sa ciljem unaprijeđenja položaja majki djece sa posebnim potrebama u oblasti zapošljavanja u lokalnim zajednicama kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH i nacrt dokumenta za započinjanje procedure izmjene i dopune zakona.

Projekat se realizuje u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova . Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Projekat podrazumijeva realizaciju nekoliko radionice. Konkretnije, kroz radionicu 1 (maj 2017.) i radionicu 2 (septembar 2017) se želi postići:

  • Upoznavanje i osnaživanje majki djece sa posebnim potrebama sa zakonskim regulativama i mehanizmima u oblasti zapošljavanja.
  • Potaknuti donosioce odluka u lokalnim zajednicama za aktivnije razmatranje rješenja i programa podrške u oblasti zapošljavanja za populaciju majki djece OSI kategorije
  • Opšta populacija informisana o problemima majki djece OSI kategorije u oblasti zapošljavanja (i o potencijalnim rješenjima)

Radionica 1: “Zakon i diskriminacija” (Pojam diskriminacije i diskriminacija majki djece OSI kategorije: Zakon o radu i zapošljavanju, Korelacija zakona prema majkama djece OSI kategorije, Specifičnost zakonske regulative u pogledu zapošljavanja majki djece OSI kategorije)

Podržano kroz: