Marketing praksa za studente u kompaniji Molson Coors BH

Obavljanje plaćene stručne prakse u kompaniji Molson Coors BH, na poziciji Marketing assistant

Jedan od razloga više da se prijavite na Jelen Business Case Challenge i Ožujsko Business Case Challenge je mogućnost obavljanje plaćene prakse u kompaniji Molson Coors. Konkurs je otvoren sada a možda baš Vas primjete predstavnici kompanije za neke prakse u budućnosti jer se već nekoliko studenata zaposlilo po završetku prakse u ovoj kompaniji!

Početak prakse je 1.12.2021.

Opis aktivnosti koje će student obavljati:

 • Upoznavanje sa načinom poslovanja i rada marketing odjela Izvrsnisti brendova i potrošača Molson Coors BH;
 • Praćenje i sprovođenje administrativnih i operativnih poslova prema utvrđenim standardima kompanije;
 • Koordinacija i izvještavanje oko aktivnosti/promocija robnih marki iz asortimana Molson Coors BH u svrhu razvoja imidža i dugoročne uspješnosti;
 • Podrška Senior Marketing Menadžeru i Brend Menadžeru u implementaciji mjesečnih, kvartalnih marketing planova za sve robne marke iz asortimana Molson Coors BH;
 • Učestvovanje u procesu pripreme i implementaciji marketinških mjesečnih i kvartalnih planova, akcija za pozicioniranje proizvoda i ostalih marketinških aktivnosti u saradnji sa Senior Marketing & Brend menadžerom;
 • Priprema i izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja, analize podataka, i evidencija planova po nalogu predpostavljenog u zahtjevanom sadržaju i formi;
 • Organizacija različitih sponzorskih događaja – od faze pripreme Ugovora do faze realizacije;
 • Rad u SAP programu u cilju podrške finansijama;
 • Priprema i izrada mjesečnih projekcija troškova u saradnji sa Brend menadžerom;
 • Aktivna podrška Senior Marketing & Brend menadžeru prilikom pripremanja projekata za razvoj proizvoda i pakovanja te drugih aktivnosti;
 • Njegovanje i izgradnja uspostavljanje saradnje sa marketinškim agencijama, te učestvovanje u koordinaciji implementacije ciljanih zadatih marketinških kampanja i promotivnih aktivnosti u dogovoru sa nadređenim.

Studenti treće i četvrte godine se mogu prijaviti do 26.11.2021. na E-mail jelena.ivanovic@molsoncoors.com. Sve što trebate poslati jeste: ime, prezime, godina studija, prosjek i broj telefona.