European union

  • Plaćena praksa u Evropskom parlamentu

    Plaćena praksa u Evropskom parlamentu

    Evropski parlament nudi priliku za plaćenu praksu diplomcima. Praksa se obavlja u sekretarijatima Evropskog parlamenta u Briselu ili Luksemburgu, od oktobra 2019. do februara 2020. Otvorene su 3 vrste pozicija: Generalna, u kojoj kandidati imaju priliku da rade i upoznaju se sa načinom funkcionisanja Evropskog parlamenta uopšte. Novinarska, kod koje je neophodno da kandidat ima…

  • ERASMUS+ stipendije za studente socijalnog rada

    ERASMUS+ stipendije za studente socijalnog rada

    Otvoren je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija socijalnog rada za odlazak na razmjenu u okviru ERASMUS+ programa. Razmjena se obavlja na Univerzitetu Palacki u Olomucu, Češkoj. Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Banjoj Luci sa Fakulteta političkih nauka, Studijski program socijalni rad. Dostupno je osam (8) stipendija za studente, od…