olomuc

  • ERASMUS+ stipendije za studente socijalnog rada

    ERASMUS+ stipendije za studente socijalnog rada

    Otvoren je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija socijalnog rada za odlazak na razmjenu u okviru ERASMUS+ programa. Razmjena se obavlja na Univerzitetu Palacki u Olomucu, Češkoj. Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Banjoj Luci sa Fakulteta političkih nauka, Studijski program socijalni rad. Dostupno je osam (8) stipendija za studente, od…