Stipendije za studij u Australiji (ASA)

Otvoren je konkurs za stipendiranje međunarodnih studenata u Australiji. Stipendije dodjeljuje “Australian Sport Academy”. Stipendije su namijenjene za studente na fakultetima australijskog višeg obrazovanja i otvoren je za sve oblasti studija.O

Čelnici ASA su svjesni o finansijkim poteškoćama sa kojima se student može sresti u toku studija. Naš stipendijski program ima za cilj da pruži studentima šansu da studiraju u Australiji bez finansijkog pritiska i stresa. ASA stipendija pokriva 20% trošova školarine. Studije će se vršiti u Australiji.U

ASA program je dostupan svim studentima koji dolaze sa drugih kontinenata i žele da se obrazuju u Australiji.

Prijava na ASA program obavlja se online. Rok za prijavu je 31. mart 2019.

Više detalja na: http://asaonline.edu.au