PRILIKA ZA RAD U SVJETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

Otvoren je poziv Svjetske trgovinske organizacije (WTO) za prijavu na njihov program za mlade profesionalce. Program je namijenjen osobama sa obrazovanjem iz oblasti trgovine, ekonomije i prava, a početna plata je cca 3300€.

Kandidati sa višom univerzitetskom diplomom iz oblasti pravne ekonomije ili drugih međunarodnih predmeta vezanih za trgovinu relevantne za rad WTO-a najmanje dvije (2) godine profesionalnog iskustva relevantnog za rad WTO-a .

Primljeni imaju ugovor sa privremenim terminom. Početna mjesečna plata je 3324,80 EUR (3.500 CHF) (približno).

Po pitanju obraozovanja kandidatu je neophodna je visoka univerzitetska diploma iz pravne ekonomije ili drugih predmeta vezanih za trgovinu relevantnih za rad VTO-a. Dok po pitanju znanja i vještina potrebna je dobra sposobnost izrade nacrta na engleskom jeziku, sposobnost pisanja na francuskom i / ili španskom jeziku bila bi prednost, sposobnost za rad samostalno i u timu. Kandidat mora imati najmanje dvije godine profesionalnog iskustva relevantnog za rad VTO-a. Neophodno je tečno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje francuskog ili španskog jezika bi bila prednost.

https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp

Rok za prijavu je 29. maj 2020. godine.

Detaljnije na  https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp…