PRAKSA U PROCREDIT BANCI

ProCredit Bank, jedina banka u BiH sa 100% njemačkim kapitalom u sklopu svog Onboarding programa pruža priliku za praksu studentima završne godine.

ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka specijalizirana za rad sa malim i srednjim preduzećima. Kako bi svojimklijentima ponudili najbolje moguće usluge, kontinuirano investiramo u obuku i razvoj svojih zaposlenika.

Šta očekujemo od naših budućih praktikanata?

 • Ozbiljan i odgovoran pristup dodijeljenim zadacima
  Želju za sticanjem novih znanja i unapređenjem vještina
 • Spremnost na otvorenu komunikaciju i uvažavanje mišljenja drugih
 • Preuzimanje inicijative i aktivno učešće u svim zadacima i dužnostima određenog odjela ili filijale Banke
 • Dobro poznavanje engleskog jezika

Koga tražimo?

Studenti raznih fakulteta, odsjeka i godina studija (uključujući i studente prve godine studija) mogu se prijaviti za praksu u ProCredit Bank jer smatramo da su različita mišljenja i obrazovanje jedan od ključnih faktora za profesionalni razvoj studenata.

Šta nudimo?

 • Priliku da se upoznate sa poslovnom filozofijom ProCredit Bank i principima odgovornog bankarstva.
 • Sticanje važnog praktičnog iskustva kroz rad u našim poslovnicama ili u različitim odjelima u Upravi Banke.
 • Priliku da iskusite različite aspekte našeg rada sa klijentima i partnerima.
 • Šansu da saznate kakav je naš pristup ponudi visokokvalitetnih bankarskih usluga
 • Mogućnost za rad u dinamičnom i ambicioznom timu

Kako se prijaviti?
Prijave dostavljate putem online aplikacije. U motivacionom pismu navidite i grad/odjel u Uprvi Banke u kojem biste željeli obaviti praksu te u kojem periodu biste bili na raspologanju.

Za više informacija o Banci, praksi, prijavi i procesu selekcije posjetite stranicu www.procreditbank.ba, https://hr.procredit-group.com/bih/recruitment/internships.html, pošaljite upit na hr@procreditbank.ba ili pozovite 033/250-950.