STIPENDIJE ZA ISTRAŽIVAČKE BORAVKE U POLJSKOJ

Poljska Nacionalna agencija za akademsku razmjenu (NAWA) objavila je drugi poziv za podnošenje prijava na Program „Ulam“ za stipendiranje istraživačkih boravaka u Poljskoj. Kandidati koji prođu proces selekcije dobiće stipendije za njihov boravak u okviru programa.

Program „Ulam“ je razvijen u nastojanju da se poboljša internacionalizacija na poljskim visokoobrazovnim i naučnoistraživačkim institucijama, te da se ojača postojeća i uspostavi nova saradnja između poljskih i inostranih institucija. Ima za cilj pružanje podrške inostranim istraživačima koja je usmjerena na razvoj karijere kroz intenziviranje međunarodne mobilnosti, kao i uspostavljanje naučne saradnje sa poljskiminstitucijama.

Programom je predviđeno stipendiranje istraživačkih boravaka na poljskim institucijama u trajanju od 6 do 24 mjeseca, pri čemu boravak treba da počne između 1. januara 2021. i 01. septembra 2021. godine. Potencijalne aktivnosti mogu se odnositi na: realizaciju istraživačkog i/ili razvojnog rada, postdoktorsku obuku, pribavljanje materijala za naučni rad ili publikacije,vođenje didaktičke nastave u pojedinim poljskim centrima.

Korisnicima će na raspolaganju biti mjesečna stipendija za troškove boravka u iznosu od oko 2.400 EUR (10.000 PLN), kao i dodatak za mobilnost tj. za pokrivanje putnih troškova.

Poziv je otvoren za istraživače iz svih oblasti nauka, pod uslovom da su završili doktorske studije.

Prijave se podnose elektronski, a detaljne informacije i pravila koja se odnose na učešće u programu mogu se naći na internet stranici poljske Nacionalne agencije za akademsku razmjenu.

Rok za prijavu je 15. april 2020. godine

Detaljnije: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl


Comments

One response to “STIPENDIJE ZA ISTRAŽIVAČKE BORAVKE U POLJSKOJ”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.