STIPENDIJE ZA ISTRAŽIVAČE U OBLASTI URBANIH NAUKA

Urban Studies Foundation nudi stipendije za kandidate širom svieta je raspisao konkurs za program stipendija za sve zainteresovane kandidate širom svijeta koji teže daljem usavršavanju iz svih disciplina.

Stipendija pokriva troškove tokom boravka na univerzitetu, po izboru kandidata, na globalnom sjeveru ili jugu sa svrhom upisivanja postojećih istraživačkih nalaza kandidata u obliku objavljenih članaka i/ili knjiga pod vođstvom mentora u svojoj oblasti studija. Finansiranje je dostupno u periodu od 3 do 9 mjeseci, a predloženo istraživanje može obrađivati bilo koju temu koja je bitna za bolje razumijevanje urbanih stvarnosti na jugu.

Finansijska podrška pokriće troškove smještaja i života tokom boravka na univerzitetu, povratne avio karte (ekonomska klasa) i pomoć u troškovima istraživanja (uključujući bilo koju školarinu). Na raspolaganju je i mali budžet za mentora koji će pomagati stipendistu da ispuni predviđene ciljeve istraživanja ukoliko to bude prikladno. Kandidati koji uđu u uži izbor mogu se prijaviti i za mali iznos ograničenih troškova. Kandidati će biti obaviješteni o ishodu u roku od četiri nedjelje od krajnjeg roka za prijavu.

Mogu se prijaviti kandidati koji su doktorirali u poslednjih deset godina, a koji trenutno rade na univerzitetima ili drugim istraživačkim ustanovama na glabalnom jugu. Kandidati moraju biti državljani zemalja juga, koje su definisane kao države sa liste OECD-a (ODA 2018-2020). kandidati moraju sačiniti odgovarajuće aranžmane koji će biti podložni mentorstvu senior istraživača na izabranim istraživačkim institucijama.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na sljedećem linku: https://forms.zohopublic.eu/…/b1OMIIayV8LysxgC2YEPKmot6…

Rok za prijavu je 30. april 2020. godine

Detaljnije: https://urbanstudiesfoundation.org/…/international…/


Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.