KONKURS ZA KRATKE ISTRAŽIVAČKE POSJETE UNIVERZITETIMA U VELIKOJ BRITANIJI

British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posejte univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije – magistarske ili doktorske studije.

Konkurs za školsku 2020/2021 godinu odnosi se na studente koji žele da provedu od jednog do tri mesjeca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi usavršili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa. 

Detaljna imformacija o stipendijama i  uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na internet adresi www.britishscholarshiptrust.org

preuzeto sa unibl.org