KOJE VJEŠTINE POSLODAVCI NAJVIŠE CIJENE?

Za razliku od profesionalnog znanja i vještina, stečenih kroz formalno obrazovanje i radno iskustvo, postoje vještine koje se nazivaju “soft skills” i koje se ne uče formalnim putem. One predstavljaju ljudske vještine koje često ključno opredjeljuju koliko će biti uspješna pojedinčeva profesionalna karijera.

1.Komunikacijske vještine – Javni nastup

Pod ovim se podrazumeva da umete aktivno da slušate i jasno artikulišete ideje u usmenoj i pisanoj formi. To znači da možete da objasnite složena pitanja, ideje i uputstva  kolegama i klijentima. Znate da prilagodite rečnik, ton i govor tela svakoj publici kako biste postigli cilj obraćanja i izgradili odnos poverenja. Ton obraćanja je profesionalan ali prijateljski.

2.Upravljanje vremenom (time management)

Poslodavca zanima da li umete da postavite prioritete među poslovnim zadacima i da li ćete vreme na poslu koristiti mudro i svrsishodno. To znači da ste sposobni da organizujete svoje dužnosti, razmišljate jasno i oduprete se svim spoljašnjim faktorima koji odvlače pažnju.

Oni koji su na pozicijama menadžera treba da poseduju sposobnost delegiranja odnosno pravilne preraspodele dužnosti i zadataka u timu.

Sa ovom veštinom je usko povezana spremnost za rad pod pritiskom koja se odnosi na rad na više projekata paralelno i u zahtevnim rokovima. Da li ćete moći da se nosite sa stresom tokom kriza i stresnih rokova?

3.Vođstvo (leadership) i Samo-vođstvo (self leadership)

Lider može da radi sam  i da predvodi grupu kad je to potrebno.Ume da prenese ideje i vizije koje nadahnjuju i motivišu tim da se kreće ka cilju. On ima inicijativu da iznalazi nove strategije za optimalno poslovanje.

Lider ima pozitivan pogled na svet, jaku samo-motivaciju i generiše dobru energiju. Pod motivacijom se podrazumeva da postoji predanost poslu i volja da se aktivno radi na zadacima puno radno vreme, potpuno nezavisno od bilo kakvog nadzora i provere.

4.Timski rad (teamwork)

Timski igrač je kooperativan i spreman da efikasno sarađuje sa ljudima različitog nivoa obrazovanja, volje i karaktera. Ima visoko razvijene komunikacijske veštine i pouzdan je. Ume aktivno da sluša, percipira i uvažava potrebe drugih. Takođe, preuzima ulogu lidera u grupi kad je to potrebno.

5.Kreativnost

Kreativnost se ne vezuje samo za umetnost. Kreativnost kao soft skill se odnosi na način na koji pristupate rešavanju problema. Da li je taj pristup jedinstven, inovativan, efikasniji od prethodnih pristupa? Da li umete da razmišljate van šablona i uočite / predvidite  obrasce koji nisu očigledni? Da li umete da pratite i prilagodite se stalnim promenama na tržištu?

Uopšteno da li imate potencijal da osmislite nešto novo a profitabilno – od proizvoda do strategije.

6.Fleksibilnost

Fleksibilnost se odnosi na otvorenost ka promenama.  Da ste spremni na promene, nove ideje, učenje novih veština? Kako reagujete na izazove, krizne situacije?  Hoćete li moći tada da izađete iz zone komfora i budete produktivni?

7.Kritičko razmišljanje i usmjerenost ka rješavanju problema

Ove veštine poslodavci izuzetno vrednuju i traže. Odnose se na razvijene analitičke veštine, kreativnost i spremnost da se rešavaju problemi.

Kritičko razmišljanje podrazumeva pravilno tumačenje podataka i činjenica i razlučivanje šta je relevantno a šta ne za dati problem. Nakon analize svih faktora  sledi smišljanje nekoliko alternativnih rešenja, izbor najboljeg, sprovođenje  i evaluacija efikasnosti izabranog rešenja.

Poslodavca zanima da li ste spremni da rešavate probleme ili  ćete to prepustiti nekom drugom. Da li ste u stanju da ih rešavate ćim nastupe ali trezveno, „hladne glave“? Sa ovim je usko povezana visoka radna etika odnosno spremnost da učinite apsolutno sve što je u Vašoj moći kako biste rešili problem.

8.Rješavanje konflikata  (conflict management)

Konflikti su vrlo česti u radnim sredinama. Ima ih u samom timu, sa nadređenima i klijentima. Proističu iz razlika u željama, idejama, motivaciji… Mogu biti otvoreni i skriveni. Dok traje konflikt fokus nije na obavljanju posla i produktivnost opada.

Rešavanje zahteva visoke komunikacijske sposobnosti, aktivno slušanje i ubedljivost. Dobar medijator ume brzo da nađe početno  rešenje sa kojim će svi učesnici konflikta biti zadovoljni, kako bi redukovao stres i eskalaciju tenzije. Ume da identifikuje i razume  okidače, emocije i motive koji leže u osnovi konflikta.

Sve više  lidera ide na treninge rešavanja konflikata jer konflikt nije nužno loš i ako se njime dobro upravlja može biti šansa za rast i napredak kolektiva. Šansa da se kreira prijatnije i bezbednije okruženje.

9.Networking

U današnje vreme umeće networkinga predstavlja skoro elementarnu bazu za uspeh u poslu. Odnosi na povezivanje i umrežavanje ljudi kroz aktivnosti na internetu i društvenim mrežama, kao i kroz stvarnu interakciju na raznim skupovima, sajmovima i svakodnevnim životnim situacijama. Omogućava nam da ostvarimo vredne poslovne kontakte koji će nam služiti za promovisanje posla, traženje posla, razmenu ideja, saveta….

Kroz seminare i treninge možemo da saznamo na koji način pravilno koristiti internet i socijalne mreže, kako graditi mrežu kontakata, kako ovladati veštinama predstavljanja i ličnog PR-a.