GRANTOVI ZA NOVINARKE

Raspisan je konkurs Memorijalnog fonda Kim Wall u okviru Međunarodne ženske medijske fondacije kojim se dodjeljuju grantovi novinarkama iz cijelog svijeta. Iznos granta je 5.000 USD.

Grant se dodjeljuje novinarima/kama u oblasti subkulture u širem smislu, a iznosi 5000 dolara. Sredstva su namijenjena za troškove izvještavanja, uključujući putne troškove, logistiku, osiguranje, vize, dopisnike i prevodioce.

Mogu se prijaviti kandidati/kinje iz cijelog svijeta. Potrebno je dobro znanje engleskog jezika.

Da biste se prijavili potrebno je da registrujete nalog i popunite onlajn aplikacionu formu na: https://iwmf.submittable.com/signup….

Rok za prijavu je 16. decembar 2019. godine

Detaljnije: https://iwmf.submittable.com/…/kim-wall-memorial-fund-2020.