GRANTOVI OD 10 000 DOLARA ZA EKSPERIMENTALNU EKONOMIJU

Otvoren je poziv Međunarodne fondacije za istraživanje eksperimentalne ekonomije (IFREE) za dostavljanje prijava za dodjelu malih grantova za organizaciju diskusija, radionica i programa informisanja kojima će se povećati razumijevanje zajednice o razmjeni u ekonomiji.

Rok za dostavljanje prijave je 01. avgust 2020. godine.

IFREE finansira primarna istraživanja i programe akademske razmjene kao i:

  • Participativne, praktične, edukativne radionice;
  • Interdisciplinarne akademske diskusije;
  • Programe informisanja za one koji ne dolaze iz oblasti ekonomije.

IFREE obezbeđuje finansiranje do 10 000 USD za istraživačke projekte koji su u skladu sa IFREE-ovom misijom i sistemima vrijednosti.

Program malih grantova otvoren je za sve koji su povezani sa istraživačkom institucijom, bez obzira na državljanstvo ili lokaciju ustanove. Prednost finansiranja će se dati prijedlozima koji uključuju jednog ili više istraživača koji su učestvovali u IFREE  radionici, bilo kao nastavnik ili student, i/ili su dobili podršku za preddoktorske ili postdoktorske studije IFREE-a.

Međunarodna fondacija za istraživanje eksperimentalne ekonomije IFREE osnovana je 1997. radi podrške istraživanju, obrazovanju i eksperimentalnoj ekonomiji. IFREE je bio i jedini fond koji svake godine podržava istraživačke projekte, edukativne seminare i terenske radionice iz eksperimentalne ekonomije.

Više informacija o Pozivu mogu se pronaći OVDJE.