GRANTOVI CENTRA ZA CIVILNO DRUŠTVO

Raspisan je konkurs Centara za civilno društvo u Pragu za dodjelu grantova organizacijama, medijima i pojedincima u okviru programa interaktivne profesionalne razmjene. Iznos granta je 4000 EUR.

Profesionalna razmjena omogućava saradnju između građanskih inicijativa, nezavisnih medija, istraživačkih instituta u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji. Učešćem u programu, aktivisti, novinari, preduzetnici, stručnjaci za javnu politiku i istraživači mogu odabrati odgovarajuću domaćinsku organizaciju s kojom bi razmjenjivali iskustva, sticali nova znanja i vještine. Obije strane trebaju raditi na relevantnim temama, ali u različitim zemljama. Iznos granta je EUR4,000, od čega je EUR3,000 predviđeno za troškove puta, smještaja i hrane, dok je EUR1,000 namijenjeno organizaciji domaćinu.

Da bi aplicirali za grant, kandidati, pojedinci ili organizacije, moraju posjedovati dokaz o uspješnom i kontinuiranom profesionalnom angažmanu; razlozi organizacije domaćina moraju biti usklađeni sa ciljevima podnosioca prijave, i obratno; predlog projekta mora biti kompatibilan sa prioritetima Centra za civilno društvo u Pragu.

Da bi aplicirali za program razmjene, kandidati su u obavezi popuniti aplikacioni formular. Postoje 2 formulara, od kojih je jedan za pojedince, a drugi za organizacije.
Nakon toga, kandidat je u obavezi da proslijedi predviđeni budžet i pismo podrške od strane organizacije domaćina i CV putem sledećeg maila: interactions.pcsc@gmail.com

Aplikacioni formulari, kao i ostali dokumenti mogu se preuzeti putem sledećeg linka: https://praguecivilsociety.org/call-for-applications…/

Rok za prijavu je 30. april 2020. godine

Detaljnije na: https://praguecivilsociety.org/about-us/

Izvor: mreza-mira.net


Comments

One response to “GRANTOVI CENTRA ZA CIVILNO DRUŠTVO”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.