Eurocontrol: Konkurs za pripravnike

Rok prijave 15.06.2016

 

Evropskoj organizaciji za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (Eurocontrol) potrebni su pripravnici koji će raditi u više domena u ovoj organizaciji.

Pravo na apliciranje imaju kandiidati iz evropskih zemalja. Ovaj pripravnički namijenjen je diplomcima u oblasti komunikacija i psihologije.

Stažisti će raditi u Eurokontrolovoj kancelariji u Briselu i dobijaće mjesečnu nadoknadu u iznosu od 900 eura. Pripravnički će trajati devet mjeseci.

Cilj organizacije Eurokontrol jeste da se poveća bezbjednost i efikasnost vazdušnog saobraćaja širom evropskog regiona.

Dodatne infomacija možete pronaći ovdje.