pripravnik

  • Eurocontrol: Konkurs za pripravnike

    Eurocontrol: Konkurs za pripravnike

    Rok prijave 15.06.2016   Evropskoj organizaciji za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (Eurocontrol) potrebni su pripravnici koji će raditi u više domena u ovoj organizaciji. Pravo na apliciranje imaju kandiidati iz evropskih zemalja. Ovaj pripravnički namijenjen je diplomcima u oblasti komunikacija i psihologije. Stažisti će raditi u Eurokontrolovoj kancelariji u Briselu i dobijaće mjesečnu nadoknadu u iznosu…