CEEPUS PROGRAM RAZMJENE ZA STUDENTE UNIBL

U okviru CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) programa studenti Univerziteta u Banjoj Luci imaju priliku da učestvuju u studentskoj razmjeni na 20 CEEPUS mreža.

Odobreno je šest novih mreža, pri čemu je Univerzitet u Banjoj Luci po prvi put koordinator dvije CEEPUS mreže. Koordinatorske mreže su „Managing forests for climate change“ na Šumarskom fakultetu i „New teaching technologies and new applications in modernization of teaching at the Faculties of Technical Sciences in connection with the needs of small and medium enterprises in the environment“ na Mašinskom fakultetu.

Na taj način će studenti i akademsko osoblje: Mašinskog, Tehnološkog, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog, Ekonomskog, Medicinskog, Prirodno-matematičkog i Poljoprivrednog fakulteta, te po prvi put i Šumarskog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka, imati priliku da učestvuju u razmjeni u okviru CEEPUS programa.

Više informacija pronađite na https://www.ceepus.info i unibl.org

Preuzeto sa www.unibl.org