STRUČNA PRAKSA ZA PRAVNIKE U ORGANIZACIJI “HUMAN RIGHTS NOW”

Human Rights Now je organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a ima status konsultantske organizacije pri Ujedinjenim Nacijama. Poziv za stručnu praksu otvoren je za mlade pravnike i stručnjake za ljudska prava, a praksa će se obavljati u Ženevi i Tokiju.

Ukoliko ste zainteresovani da obavljate istraživanja, učestvujete u projektima i doprinosite poupravljanju ljudskih prava u svetu, onda je ovo prava prilika za vas. Učestvovaćete u konferencijama, događajima od velikog značaja za organizaciju I stećićete vrijedno iskustvo rada u međunarodnoj organizaciji koja usko sarađuje sa organizacijama poput Ujedinjenih Nacija I drugim

Kandidati za ovu stručnu praksu treba da su diplomirani pravnici ili svršeni studenti sličnih akademskih usmjerenja. Potrebno je dobro govoriti engleski jezik. Radno iskustvo u sličnim organizacijama i nevladinom sektoru koji se bavi sličnim aktivnostima je poželjno.

Kako bi se prijavili za obavljanje ove stručne prakse, zainteresovani kandidati treba da dostave pismo proruke, primjer svog rada, motivaciono pismo I CV na deskprobonointern@hrn.or.jp. Ukoliko se prijavljujete za radno mjesto u Tokiju, onda je potrebno dostaviti i prevod na japanski.

Više detalja: za više informacija posjetite zvaničnu stranicu programa.