STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE NA KIPRU

Otvoren je stipendijski konkurs Evropskog univerziteta na Kipru, namijenjen kandidatima koji žele da svoje osnovne studije obavljaju na ovoj instituciji. Mogu se prijaviti kandidati iz svih zemalja.

Evropski univerzitet predstavlja renomiranu instituciju na kojoj ćete se upoznati sa svim specifičnostima kulturne slike savremenog Kipra, u modernom ekonomskom i političkom kontekstu. Univerzitet se ponosi brojem stranih studenata koji se svake godine odlučuju da na Meditaranu pohađaju svoje studije.

Uslovi za upis na studije su različiti i zavise od svakog studijskog programa posebno. Potrebno je da svi kandiati posjeduju visok prosjek tokom studija, kao i odlično znanje engleskog jezika.

Listu ocjena, kopiju pasoša, sertifikat o poznavanju engleskog jezika, kao I diplomu srednje škole treba dostaviti na preko prijavnog programa univerziteta.

Više detalja: za više detalja posjetite zvaničnu stranicu univerziteta.