Stipendije za studije u Turskoj

Vlada Republike Turske kroz svoj program “Turske stipendije” nudi međunarodnim studentima priliku za školovanje na turskim univerzitetima. Program se provodi od 2012. godine i ima za cilj da privuče što veći broj studenata na univerzitete u ovoj zemlji. Stipendije su dostupne za dodiplomske, postdiplomkse i doktorske studije.

Ukoliko živite u Bosni i Hercegovini i želiti upisati dodiplomske studije ili nastaviti postdiplomske studije u Turskoj, od 15. januara do 20. februara 2019. godine možete aplicirati za stipendije ovog programa. Aplikacije kandidata nakon zatvaranja konkursa prolaze kroz proces selekcije, nakon čega se sa kandidatima koji su prošli u uži krug izbora obavlja intervju. Intervju će biti održan u periodu april-maj 2019. godine.

Konačni rezultati u vezi sa dodjelom stipendija biće objavljeni u julu 2019. godine.

Prijavljivanje se obavlja na sajtu programa “Turske stipendije” https://www.turkiyeburslari.gov.tr/

Takođe, sve dodatne informacije o potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima selekcije dostupne su na navedenom sajtu.