Međunarodna ljetna škola Univerziteta u Gracu

Univerzitet u Gracu nudi sjajnu priliku. Od 30. juna do 13. jula 2019. u organizaciji ovog univerziteta održava se međunarodna ljetna škola u dvorcu Segau, u austrijskoj pokrajini Štajerska.

Poziv je otvoren za sve međunarodno orijentisane studente koji žele da prodube svoje znanje iz aktuelnih evropskih i međunarodnih pitanja. Kroz predavanja i diskusije sagledavaće se različiti socijalni, politički, ekonomski, religijski, kulturalni i drugi aspekti međunarodnog razvoja kako bi se povećalo razumijevanje istih kod mladih ljudi.

Tema ovogodišnje Segau međunarodne ljetne škole je ”
Radikalna povezanost: kultura – sociologija – religija “.

Rok za prijavu je 18. mart 2019, a sve dodatne informacije, kao i detalji o prijavi, dostupni su na ovom linku: https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/