Stipendije za ljetni kurs češkog jezika na Univerzitetu Palacki

Fakultet umjetnosti Univerziteta Palacki (Olomuc, Češka) organizuje kurs češkog jezika. Kurs se organizuje u okviru ljetne škole slovenskih jezika, a za državljanje BiH dostupne su i stipendije. 

Riječ je o kursu koji je namijenjen za nastavnike, lektore, te studente češkog jezika i književnosti, slavenskih studija, prevodioce, novinare, biznismene, odnosno pripadnike generalne populacije koji su zainteresovani za češki jezik, literaturu i kulturu. 

Kurs će se održati u periodu od 20. jula do 18. avgusta 2019. godine.

Program se sastoji kako od početnih (A0), tako i naprednih kurseva (B2, C1).

Pored češkog jezika, u ponudi se nalaze i kursevi ruskog i poljskog jezika.

Na kraju kursa polaznicima se dodjeljuju certifikati u skladu sa rezultatima postignutim na finalnom testu. Osim toga, ova ljetna škola je certifikovana u  ECTS sistemu, te studenti koji ostvare potrebne uslove imaju pravo da im se na njihovom univerzitetu prizna 8 ECTS bodova.

Više informacija o samoj školi možete pogledati na http://www.lsss.upol.cz/en/summer-school/

Dodatne informacije nalaze se i u prilozima (Prilog 1Prilog 2).

Dostupne su i stipendije za državljane BiH, a za informacije o istim potrebno je kontaktirati Ambasadu Republike Češke u BiH (https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/kontakty.html).