3. akciona konferencija „Udruženja kao inkubatori društvenog preduzentništva“ u Banjaluci, 11.04.2019. godine

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), 11.04.2019. godine u okviru Smart Start projekta organizuje 3. akcionu konferenciju pod nazivom „Udruženja kao inkubatori društvenog preduzetništva“ u Banjaluci, u LANACO konferencijskom centru (Veljka Mlađenovića bb) sa početkom u 9 časova.

Udruženja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH se svakodnevno bore sa održivošću i stabilnošću, o čemu smo prethodnih godina govorili na akcionim konferencijama, ali i usvajaju svjetske trendove u rješavanju društveno-socijalnih problema, pogotovo u radu i zaštiti prava korisnika sa kojima rade. Sredstva iz međunarodnih fondova je uvijek izazov dobiti za grassroot organizacije iz razloga što su njihovi kapaciteti okrenuti ka dostizanju što kvalitetnijeg načina života njihovih korisnika a ne unaprijeđenju kapaciteta za pisanje i sprovedbu projekata u skladu sa standardima donatora, i dodatno,  sredstva iz javnih budžeta nisu u potpunosti prilagođena potrebama ovih organizacija.  S druge strane, pravni okvir niti u jednom dijelu BiH nije definisao ovaj način poslovanja, niti pruža osnovne definicije koje određuju društveno preduzetništvo i društvena preduzeća, o čemu će biti riječi na konferenciji.

Cilj konferencije je okupiti udruženja koja su pokrenula ili imaju osnov da pokrenu društveno preduzetničke aktivnosti, stručnjake i relevantne institucije te kroz prijedloge i preporuke uputiti  inicijative za daljnji rad, te istaknuti propuste koji trenutno postoje u djelokrugu rada organizacija civilnog društva. Među prvima u regionu, ćemo predstaviti primjere dobre prakse, razgovarati o planovima Vlade RS po pitanju pravnog okvira za djelovanje društvenih preduzeća, te u završnom dijelu uključiti sve prisutne da svojom ekspertizom doprinesu kreiranju preporuka za unapređenje djelovanja organizacija civilnog društva.

Konferencija je namijenjena udruženjima, institucijama i drugim zainteresovanim stranima koje mogu doprinijeti unapređenju okruženja za razvoj dobre ekonomije i društvenog preduzetništva u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Konferencija će završiti Sajmom društvenog preduzetništva „Dobra ekonomija“ koji će biti postavljen tokom čitavog dana na Trgu Krajine (ispred RK BOSKA).

Na konferenciji će govoriti predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva RS o nedavno usvojenoj Platformi za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva i Nacrtu zakona o društvenom/socijalnom preduzetništvu u RS, organizacija čiji programi društvenog preduzetništva su podržani kroz trogodišnji Smart Start projekat CPCD-a, udruženja koja su pioniri društvenog preduzetništva u BiH i predstavnici CPCDa.

Organizatori pozivaju sve medije da putem svojih medija i kanala komunikacije razgovaraju o važnosti razvoja ove oblasti, o primjerima koji stvaraju i čine Dobru ekonomiju u našem okruženju, te se ističu kao buduća društvena preduzeća.

Zainteresovani pojedinci i medije se mogu obratiti putem e-maila damir.zekovic@cpcd.baza sve dodatne informacije.