Stipendije u Parlamentarnoj skupštini BiH

Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje jednu stipendiju za pripravnički staž u Parlamentarnoj skupštini BiH (12 mjeseci). Molimo zainteresovane da se za dodatne informacije obrate na mail: dijana.prljic@kas.de
Preuzeto sa Facebook page KAS SARAJEVO
Dodatak:
Fondacija Konrad Adenauer je nedavno potpisala sporazum sa Parlamentarnom skupstinom BiH, prema kojem ce Fondacija stipendirati mlade ljude koji zele da obave pripravnicki staz u PS BiH u trajanju od 12 mjeseci. Stipendija Fondacije iznosi 300 KM (iznos koji odgovara iznosu toplog obroka i gradskog prevoza), a po okoncanju prakse, kandidat ce dobiti potvrdu koja vrijedi kao dokaz jednogodisnjeg radnog iskustva, sto je pretpostavka za polaganje strucnog ispita i konkurisanje za radno mjesto u drzavnoj sluzbi.

Pripravnicki staz traje 12 mjeseci sa radnom sedmicom od 40 sati (8 sati dnevno) i odgovarajucom regulativom za godisnji odmor. Za pripravnika su nadlezne Zajednicke sluzbe PS BiH, koji izradjuju program rada i stipendistu Fondacije tretraju kao i ostale pripravnike koji su primljeni nakon javnog konkursa PS BiH. Kandidati mogu biti samo osobe sa okoncanim studijem (VII stepen strucne spreme ili okoncan prvi ciklus Bolonjskog sistema)

Pripravnicki staz pocinje najranije 1. juna 2016.

– – – – – – – – – – – – – –

Kontakt osoba:
Dijana Prljić

Fondacija Konrad Adenauer
Predstavništvo u BiH

Ferhadija 19/I
71000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 215 240
Fax. +387 33 215 239
dijana.prljic@kas.de
www.kas.de/sarajevo