STIPENDIJE IZ OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE

Fondacija Horovitz za socijalnu politiku osnovana je 1997. kao neprofitna organizacija. Glavni cilj fondacije je da podrži ideje u istraživanju i razumijevanju glavnih oblasti društvenih nauka. Njegova specifična svrha je da obezbijedi male stipendije studentima doktorantima na disertacijskom nivou koji bi podržali istraživanje koje oni preduzimaju u svom projektu.

Grantovi se zasnivaju isključivo na zaslugama. Svaki iznosi ukupno 7.500 američkih dolara. Na početku se dodjeljuje 5.000, a 2.500 po završetku projekta. Da bi primaoci grantova imali pravo na svoj drugi dio, moraju imati dokaze o jednom od sljedećeg:
– Prihvatanje i odobravanje njihove disertacije;
– Prihvatanje članka zasnovanog na istraživanju od strane recenziranog časopisa;
– Poziv za pisanje i objavljivanje poglavlja knjige na osnovu istraživanja.
Grantovi su neobnovljivi, a primaoci imaju pet godina od objave granta da završe svoj projekat i zatraže konačnu isplatu.

Fondacija podržava projekte sa aplikacijom za socijalnu politiku na globalnom ili lokalnom nivou. Prijave se procjenjuju na osnovu kriterijuma kao što su: izvodljivost, primjenljivost, originalnost, metodologija, teoretski informisano ili empirijski bogato istraživanje i preporuka. Prijedlozi se ocjenjuju na osnovu ukupne vrijednosti svih aspekata prijave.

– Kandidati moraju biti trenutni doktorati ili kandidati koji rade na svojoj disertaciji;
– Kandidati ne moraju imati doktorat; oni koji to čine nijesu podobni;
– Podnosioci prijava moraju da su odbranili svoj prijedlog za disertaciju ili da im je tema odobrena od strane njihovog mentora/odjeljenja;
– Kandidati mogu biti iz bilo koje zemlje i bilo kog univerziteta na svijetu. Državljanstvo ili prebivalište u SAD nijesu potrebni.

Način prijave:

Prije prijave obratite pažnju na ono što je potrebno za prijavu:
– Popunite obrazac podobnosti za dva pitanja
– Popunite krug prijave, uključujući:
– Lične podatke – kratki odgovori na pitanja
– Pregled projekta – kratak snimak
– Vaš projekat – 750 riječi opisa
– Pošaljite svoj CV
– 2 pisma preporuke – kao i kontakt broj

Prijavljujete se na sljedeci link: https://www.horowitz-foundation.org/apply

Rok za prijavu je 1. decembar 2019. godine.

Detaljnije na: https://www.horowitz-foundation.org/grant-info


Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.