INTERNSHIP U KOMPANIJI ALITALIA

Kompanija Alitalia otvorila je poziv za prijavu zainteresovanih kandidata na njihov program stažiranja u različitim sektorima kompanije.

Ovaj program stažiranja omogućava korisnicima istog stvaranje kvalitetnih veza i poznanstava za budući razvoj karijere u kombinaciji sa radom na jakim projektima sa direktnim uticajem na posao kompanije, koja ima želju da iskaže svoj puni potencijal. Ako želite da se pridružit izazovu i da radite u takvom okruženju, sa visokom dinaikom i konstantnom evaluacijom, pozicije su otvorene.

USLOVI

Pozicije koje su otvorene su sljedeće:

  • Kompjuterske nauke i IT sektor;
  • Ekonomija, biznis, PR;
  • Turizam;
  • Transport i komunikacija.

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular, klikom na LINK

ROK ZA PRIJAVU:

  1. avgust 2019. godine.

Detaljnije: https://www.alitalia.com/content/alitaliacareers/en/homepage/internshipprogramme.html