Stipendije Guangsi univerziteta u Kini

Kinesko ministarstvo obrazovanja i Guangsi vlada otvorili su konkurs za stipendiranje studija iz različitih oblasti, kao i za kratkoročne kurseve i studijske posjete. Studije, kursevi i studijske posjete izvode se na Guangsi univerzitetu.

Univerzitet je osnovan 1932. godine i finansira se od strane Kineskog ministarstva obrazovanja i Guangsi vlade.

Univerzitet ima tri kampusa i kampus Vangčeng je izabran za najljepši kampus u Kini. Diploma sa ovog univerziteta je priznata od strane svih obrazovnih institucija us svijetu. Za više podataka, molim Vas da pogledate na ovom linku.
Za prijave nije potrebno poznavati kineski jezik.

Za prijave i za sve dodatne informacije, molimo da pišete direktorki Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci Jing Cai na engleskom jeziku, na adresu elektronske pošte: 841327309@qq.com.

Preuzeto sa www.unibl.org