Japanske stipendije za studentikinje

JAUW- Japansko udruženje univerzitetskih žena otvorilo je poziv za prijavu međunarodnih studentkinja na njihov program stipendija. Stipendije su dostupne kandidatkinjama iz svih zemalja osim Japana. U obzir dolazi bilo koja oblast studija.

Studentkinje će provesti do 6 mjeseci na istraživanju u Japanu. Svaka dobitnica će primiti stipendiju u iznosu od 700.000 do 1.000.000 juana. JUAW međunarodni stipendijski program ima za cilj da vam finansijski pomogne da dođete i ostanete u Japanu kada je za vas poželjno ili veoma važno da ostanete u Japanu da biste dalje nastavili sa studiranjem ili istraživanjem. Trajanje vašeg boravka u Japanu i razni drugi faktori biće uzeti u obzir pri određivanju ukupne visine davanja.

  • Potrebno je da ste ženskog pola i da imate bilo koje državljanstvo osim japansko, da živite izvan Japana u vrijeme prijave;
  • da imate master diplomu i da radite izvan akademije ili da ste studentkinja koja ima veću diplomu od master diplome (preddoktorski ili disertacijski nivo);
  • poslijedoktorski istraživači se mogu prijaviti, ali manjeg su prioriteta; morate sami naći domaći univerzitet ili instituciju u Japanu i u vrijeme prijave morate dostaviti Pismo za prijem od domaćeg unvierziteta ili vašeg potencijalnog nadzornika;
  • morate objasniti u prijedlogu zašto morate da ostanete u Japanu i da završite studij ili istraživanje;
  • morate jasno reći u prijedlogu kako i u kojem aspektu ćete doprinijeti vašoj zemlji kroz vaš studij/istraživanje u Japanu.

Kako biste se prijavili inspunite onlajn aplikacionu formu na linku.
Rok za prijavu je 31. mart 2019.
Detaljnije na: http://www.jauw.org/english/fellowship.html