STIPENDIJE FONDACIJE GRANOFF

FONDACIJA GRANOFF oglašava konkurs za stipendiranje 20 studenata na godišnjem nivou sa područja Bosne I Hercegovine. Stipendije se dodjeljuju u svrhu podrške obrazovanju mladih, talentovanih i vrijednih studenata kroz njihovo školovanje.

Cilj fondacije je podrška obrazovanju mladih, talentovanih i vrijednih studenata kroz njihovo školovanje a sve u svrhu stvaranja obrazovnih mladih ljudi koji će svojim radom i zalaganjem stvoriti uslove za ostvarivanje vlastitih ciljeva, a time i doprinijeti cjelokupnom drustvu. Fondacija je nastala na incijativu osnivača kompanije Granoff, Emira Granova koji zajedno sa svojim poslovnim partnerima želi olakšati školovanje studenata u BiH.

Kome je je konkurs namjenjen?
Studenti koji se natječu za dobivanje stipendije, moraju biti redovni studenti na jednom od Univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji ne primaju drugu stipendiju. Uz to je važan prosjek ocjena, a ogleda se i financijska situacija i broj članova porodice iz koje student dolazi. U ocjenjivanju će se voditi računa I o vannastavnim aktivnostima aplikanata. Visina stipendije po studentu je 100 KM mjesečno (deset mjeseci u toku godine). Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Uslovi konkursa
Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uslovima:

 • Državljanin/ka Bosne I Hercegovine
 • Redovni student Univerziteta u Bosni i Hercegovini
 • Slabija socio-ekonomska situacija
 • Nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije

Prijava
Prijava na konkurs sadrži:

Obavezna dokumentacija:

 1. popunjen prijavni list
 2. molba za dodjelu stipendije s kratkim CV-ijem i vlastoručnim potpisom
 3. uvjerenje o redovnom školovanju
 4. potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena kopija indeksa)
 5. ovjerena izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
 6. ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
 7. lična fotografija
 8. potvrda o visini posljednje tri plate, odnosno posljednje tri penzije za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu ili primaju penziju (kopija izrezaka o plati ili penziji)
 9. potvrda o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se porodica uzdržava).

Dodatna dokumentacija:

 1. potvrda o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva.
 2. potvrda o osvojenim nagradama na kantonalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini

Sve dokumente poslati na email adresu: fondacija@granoff.de
Kandidati sa najvećim brojem bodova će biti kontaktirani da dostave originalne prateće dokumente.

Obrazac možete preuzeti ovdje


Comments

One response to “STIPENDIJE FONDACIJE GRANOFF”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.