PRILIKA ZA STAŽIRANJE PRI UNDP U KOPENHAGENU

UNDP – Razvojni program UN-a nudi priliku za stažiranje u sklopu njihovih kapaciteta u Kopenhagenu (Danska). Traže se stažisti iz oblasti menadžmenta i marketinga. Prijave su otvorene za kandidate iz svih zemalja.

Program za razvoj UN-a (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja se zalaže za promjenu i omogućuje državama znanje, iskustvo i resurse kako bi ljudi izgradili bolji život. Biro za usluge menadžmenta (BMS) je centralni biro za operacije u UNDP-u koji podržava organizaciju u sljedećim oblastima: ljudski resursi, finansije, administracija, budžet, nabavka, tehnologija za informacije i komunikacije, pravni poslovi, bezbijednost, fondovi. Sa sjedištem u Njujorku i Kopenhagenu, Kancelarija za ljudske resurse (OHR) jedan je od stubova Biroa za usluge menadžmenta. Kako UNPR sprovodi novu strategiju za ljude “People for 2030” njihov cilj je da obezbijede da osoblje i menadžeri budu podržani u zajedničkom radu kako bi ostvarili zajedničku viziju za UNDP. Uspjeh UNDP-a zavisiće od radnog mjesta koje privlači, razvija i angažuje sposobne ljude i djelimično jačanjem kapaciteta menadžera.

Kako biste se prijavili ispunite onlajn aplikacionu formu na linku.

Rok za prijavu je 31. decembar 2019. godine

Više informacija na https://www.youthop.com/link…