PRIJAVITE SE ZA PROJEKAT “POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI I AKTIVNOG GRAĐANSTVA MEĐU MLADIMA”


Humanity in Action BiH osmu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika/ca. 

 

Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

 

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

 

>> Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (7. – 12. decembar 2019. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.

 

>> Individualno istraživanje (decembar 2019. – februar 2020. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.

 

>> Trodnevni trening u Neumu (mart 2020. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.

 

>> Implementacija grupnih projekata (april – juni 2020. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.

 

>> Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2020. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.

 

>> Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2020. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

 

Sve troškove snosi organizator.

 

Prijavite se do 5. novembra 2019. godine preko formulara koji se nalazi na linku:
https://humanityinaction.wufoo.com/forms/z1u6yakw1c40bfr/

Više informacija na: 

www.facebook.com/PDVIAGMM

z.markovic@humanityinaction.org