PRIJAVI SE NA TAKMIČENJE MEĐUNARODNE RADNIČKE ORGANIZACIJE

ILO (Međunarodna radnička organizacija) poziva zainteresovane kadnidate da se prijave na njihovo Globalno medijsko takmičenje. Tema je pokrivenost radne migracije, a glavna nagrada je 1000 USD.

Međunarodna radnička organizacija pokreće peto godišnje Globalno medijsko takmičenje za medijsku pokrivenost radne migracije. Cilj takmičenja je promovisati kvalitetno izvještavanje o problemima radničke migracije. Širom svijeta migracije nailaze na predrasude, netoleranciju i stigmatizaciju na radnim mjestima i u zajednicama. Izbalansirano i etičko izvještavanje može igrati važnu ulogu u borbi protiv stereotipa i pogrešnog shvatanja i u isticanju pozitivnog doprinosa migrantskim radnicima. Visina nagrade iznosi 1000 dolara.

Kako biste se prijavili ispunite onlajn aplikacionu formu na https://www.ilo.org/gimi/GMC.action

Rok za prijavu je 31. oktobar 2019. godine.
Detaljnije na: http://www.ilo.org/…/new…/WCMS_715534/lang–en/index.htm