POSAO U TRANSPARENCY INTERNATIONAL U BERLINU

Transparency International u Berlinu traži kandidate za poziciju koordinatora komunikacija na veb sajtu i društvenim mrežama. Prijave su otvorene za kandidate iz svih zemalja.

Transparency International je vodeća, globalna, civilna organizacija u borbi protiv korupcije. U kolaboraciji sa više od 100 divizija širom svijeta i međunarodnim sekretarijatom u Berlinu, Njemačkoj, TI razvija svijest o pogubnom uticaju korupcije i sarađuje sa partnerima iz vlade, svijeta biznisa i civilnog društva u svrhu implementacije efektnih mjera protiv korupcije.

Tim za komunikacije dizajnira i implementira komunikacione strategije koje podržavaju zagovorništvo i političke prioritete, strategije prikupljnja novca, efektnu upotrebu istraživačkih proizvoda i projekata u više država. Tim se, takođe, bavi podrškom nacionalnih divizija, uključujući odgovore na prijetnje po posao i prijetne upućene zaposlenima.
Glavna uloga koordinatora za komunikacije je održavanje sistema za dinamično upravljanje sajtom (CMS), bliska saradnja sa programerima i timovima organizacije kako bi se osiguralo da veb stranice odgovore potrebama organizacije i da su u skladu sa strategijom organizacije.

Za ovo radno mjesto neophodno je posjedovati univerzitetsku diploma i/ili slične profesionalne kvalifikacije u relevantnoj oblasti. Potrebne su snažne HTML i CSS vještine; iskustvo sa korištenjem GoogleAnalytics i AdWords; odlična analitička, pisana, urednička i komunikaciona vještina; sposobnost da radi pod pritiskom; visok nivo znanja engleskog jezika (C1, C2), a poželjno je znati još neki jezik, poput francuskog, španskog, arapskog.

Da bi se prijavili, kandidati su u obavezi proslijediti svoj CV i propratno pismo putem sledećeg maila: OnlineCommunicationsCoordinatorJob@transparency.org

Rok za prijavu je 01. mart 2020. godine

Detaljnije na: https://www.transparency.org/whoweare/work/website_and_online_communications_coordinator?fbclid=IwAR13PdbZqlM6ZQs_zsdolAhXJNVF0rKhocjzEOD9PIxmGjxsxbmQqCgAdFs