PODRŠKA EU4TECH ZA RAZVOJ INOVACIJA I PATENATA

Poziv za prijavu projekata u cilju podrške transferu tehnologija u regionu Zapadnog Balkana pod nazivom EU4Tech PoC WB objavljen je 21. aprila 2020. godine.

EU4Tech PoC WB je projekat kojeg finansira Evropska komisija kroz IPA fondove u saradnji sa Združenim istraživačkim centrom EK (JRC), u cilju pružanja tehničke podrške perspektivnim inovativnim projektima u fazi provjere inovativnog kapaciteta (Proof of Concept – PoC). Tehnička podrška ogleda se u pružanju pomoći stručnjaka i mentora u aktivnostima procesa potvrde i zaštite tehnologije, razvoja poslovnog modela, te približavanja tržišnom plasmanu.

Na poziv se mogu prijaviti istraživačke organizacije kao što su instituti i univerziteti, start-up, te male i srednje kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Poziv za prijavu projekata otvoren je do 24. juna 2020. godine. Vodič i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećem linku.

Snimak webinara održanog prilikom zvanične objave poziva za prijavu projekata, kao i prezentacije sa ovog događaja dostupni su na linku.

Izvor: studomat.ba