BESPLATAN WEBINAR O EKONOMSKOJ POLITICI U BORBI PROTIV POSLJEDICA COVID-19 KRIZE

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung organizuju besplatan webinar “Instrumenti i mogućnosti ekonomske politike u borbi protiv posljedica COVID-19 krize. Šta treba, a šta ne treba raditi” koji će biti održan 05.05.2020. godine.

U toku webinara prikazat će se glavni instrumenti za vođenje ekonomske politike jedne zemlje kao i stanje BiH ekonomije prije i u toku krize izazvane COVID-19 pandemijom, te mjere vlada za ublažavanje negativnih posljedica krize.

Cilj webinara je da se unaprijedi znanje u oblasti instrumenata ekonomske politike koji se mogu koristiti u borbi protiv posljedica COVID-19 pandemije i razmijene znanja i iskustva između učesnika u ovoj vrlo aktuelnoj tematici.

Ciljna skupina su: direktori/menadžeri i zaposleni u privatnom i javnom sektoru.

Webinar će se realizirati na Zoom online platformi (https://zoom.us/download).

Više informacija o webinaru možete naći u pozivu na webinar.

Neophodno je da učesnici obezbijede računar sa stabilnom internet vezom. Prijavu za webinar možete izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrasca. Krajnji rok za prijave je 04.05.2020. godine do 12:00.

Nakon izvršene prijave učesnici će dobiti link za pristup webinaru.

Više informacija možete dobiti na tel.: 033 566 201 i email: senad.hromic@komorabih.ba.