Osmi naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci” Banja Luka

Osmi naučno-stručni skup Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem, održat će se u Banjoj Luci od 25. do 27. novembra 2015. godine, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.

Naučno-stručni skup je multidisciplinarnog karaktera i moguće je objaviti rad iz bilo koje naučne oblasti.

Kako se navodi u saopštenju Organizacionog odbora, cilj je unaprijediti naučno-istraživački rad studenata, promovisati naučni duh akademske zajednice, razmijeniti mišljenja i ideje i stvoriti nova prijateljstva.

Krajnji rok za prijem sažetaka je 1. septembar 2015. godine.

Rok do kojeg morate potvrditi Vaše učešće na skupu je 10. oktobar 2015. godine.

Više informacija možete dobiti na internet stranici: www.stes.rs.ba ili kontaktom na e-mail adresu: info@stes.rs.ba

Izvor