Live your dream! Konkurs za dodjelu stipendija i obavljanje prakse za period decembar 2014 – decembar 2016

Advokatska kancelarija Stevanović raspisuje javni konkurs za dodjelu stipendija za period decembar 2015 – decembar 2016. godine, radi dodjelјivanja 12 stipendija u iznosu od po 100,00 KM mjesečno. Pored fiksnog dijela stipendije, stipendisti će posebno biti stimulisani na slijedeći način za svaku dobijenu osmicu sa 10,00 KM, za svaku dobijenu devetku sa 30,00 KM i za svaku dobijenu desetku sa 40,00 KM.  Stipendije mogu dobiti studenti i državnih i privatnih pravnih fakulteta od I do IV godine studija. Stipendije se dodjeljuju po pravilu studentima koji nemaju drugih stipendija, ali mogući su izuzeci po diskrecionoj ocjeni komisije. Stipendije se dodjeljuju svim studentima, bez obzira na prosječnu ocjenu koju su ostvarili tokom studija. Konkurs je otvoren za sve studente širom Republike Srpske, Federacije BiH, kao i studente koji studiraju pravo na fakultetima van BIH. Kandidati treba da budu spremni da tokom zime i / ili ljeta 2016. godine odvoje do 20 (dvadeset) radnih dana za praksu u Advokatskoj kancelariji Stevanović. Praksa se obavlja ili u Banja Luci ili u Bijeljini (u zavisnosti od prebivališta kandidata). Kandidati koji budu izabrani za stipendiste imaće mogućnost zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija, u skladu sa potrebama za zaposlenje. Bivši stipendisti Advokatske kancelarije Stevanović imaju pravo da podnesu prijavu, ali će prioritet biti davan novim stipendistima. Prijave se podnose najkasnije do 10. decembra 2015. godine do 16,00 časova. Sve prijave na konkurs podnose se isključivo putem mejla Stipendijskog fonda Advokatske kancelarije Stevanović: stipendije@advokati-stevanovic.com .71749-3389-96463