CEEPUS stipendije za studente i nastavno osoblje

CEEPUS III – Central European Exchange Program for University Studies 

Cilj CEEPUS programa je podsticaj mobilnosti, kroz obezbjeđivanje stipendija za studente osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija i univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve i studentske ekskurzije u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa. U ovaj Program su  uključene sljedeće države: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Univerzitet u Prištini/Kosovo, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Najvažnija CEEPUS aktivnost je kreiranje univerzitetskih mreža. CEEPUS mreža predstavlja saradnju najmanje tri univerziteta, iz najmanje dvije CEEPUS zemlje. Razmjena studenata i nastavnog osoblja se vrši u okviru kreiranih univerzitetskih mreža. 

Konkurs za CEEPUS stipendije za studente i nastavno osoblje sa fakulteta koji su uključeni u CEEPUS mreže objavljuje se dva puta godišnje: u maju mjesecu za zimski semestar naredne studijske godine i u oktobru mjesecu za ljetnji semestar tekuće studijske godine. 

Šema stipendija za studente i profesore:

  • stipendije se dodjeljuju za minimum 3 mjeseca a maksimum 10 mjeseci za studente bečelor i master studija. Duži studijski boravak može biti odobren za studente doktorskih studija
  • kraći studijski boravak, u trahanju od 1 do 3 mjeseca se odobrava studentima koji rade magistarsku tezu ili doktorsku disertaciju
  • Studenti se mogu prijaviti za praktičnu obuku u komercijalnim preduzećima, istraćivačkim centrima, vladinim institucijama ili drugim organizacijama u zemlji domaćinu, pod uslovom da postoji jasan i strukturisan plan
  • nastavno osoblje može konkurisati za minimum 5 radnih dana sa radnim angazmanom od 6 sati nedeljno
  • neiskorišćeni mjeseci za stipendije se mogu iskoristiti za organizovanje koordinacionih sastanaka
  • podržava se i organizovanje kratkotrajnih programa/kurseva u trajanju od minimum 10 radnih dana i ekskurzija u trajanju od minimum 3 radna dana

 Zemlja domaćin snosi troškove školarine, smještaja i  osnovnog zdravsvenog osiguranja za studente i profesore koje prima (ugošćuje), dok matična zemlja (zemlja koja šalje) može da  plati troškove prevoza.

Više informacije u dokumentu CEEPUS INFO i www.ceepus.info.