ITALIJANSKE STIPENDIJE ZA MLADE AKTIVNE U CIVILNOM DRUŠTVU

Otvorene su prijave na stipendijski konkurs italijanske nevladine organizacije “Rondine Cittadella della Pace”. Riječ je o dvogodišnjem programu koji podrazumijeva rad na izgradnji mira i rješavanju konflikata.

Program će biti realizovan u periodu  od jula 2020. do juna 2022. godine, u Toskani, Italija, a namijenjen je mladim ljudima, aktivnim u civilnom društvu, starosti između  21-28 godina, sa završenim osnovnim studijama.

Izabranim kandidatima, organizator pokriva troškove treninga i obuke, troškove smještaja i ishrane, kao i akademskog ili stručnog osposobljavanja tokom cijelog perioda trajanja programa.

Svi zainteresovani za učešće u Rondine Cittadella della Pace programu svoje prijave mogu slati na: international.rondine@gmail.com ili apply@rondine.org do 24. novembra 2019. godine.

Više informacija o programu, potrebnim uslovima i dokumentaciji, kao i procesu izbora kandidata, možete pronaći u prilogu, ali i na internet stranici https://callforparticipants.rondine.org/

Dodatna pitanja možete poslati na adresu elektronske pošte apply@rondine.org.

Rok za prijavu je 24. novembar 2019.

Preuzeto sa unibl.org