STIPENDIJE FRANCUSKE VLADE ZA DOKTORSKE STUDIJE

Vlada Francuske Republike svake godine dodjeljuje stipendije za studije trećeg ciklusa studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski uspjeh. 

Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na doktorat za tri akademske godine 2020-23, kao i troškove života putem mjesečne naknade (za period od 6 do 10 mjeseci u roku od tri godine).

Dokumentacije se dostavlja najkasnije do petka 20. decembra 2019. do 12:00 časova na adresu elektronske pošte – stipendije2020@institutfrancais.ba.

Više podataka nalazi se u prilogu, kao i na adresi https://ba.ambafrance.org/Stipendije-vlade-francuske.

Rok za prijavu je 20. decembar 2019.