GRAD BANJA LUKA DAJE STUDENTSKE I ĐAČKE STIPENDIJE

Grad dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji za učenike bude raspisan početkom septembra, a za studente polovinom oktobra.

Postoje tri vrste stipendija: stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh u školi, odnosno studiju.
Studenti koji konkurišu za stipendiju za uspjeh na studiju, mogu da ostvare pravo na istu samo ukoliko se ne školuju za zanimanje koje je utvrđeno kao suficitarno za tu školsku godinu.
Potrebna sredstava za stipendiranje učenika i studenata, visinu stipendija, deficitarna i suficitarna zanimanja, utvrđuje Skupšina Grada Banja Luka Odlukom, najkasije do 30.06. tekuće godine, za narednu školsku godinu.
Tako je za školsku/akademsku 2019/2020. godinu – utvrđen iznos sredstava za stipendiranje u visini do 1.600.000 KM za stipendiranje učenika srednjih škola i redovnih studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama. Pojedinačni iznosi stipendija ostali su nepromijenjeni, i iznose 80 KM za učenike i 130 KM za studente po osnovu socijalnog statusa i uspjeha u školi odnosno studiju, a za deficitarna zanimanja utvrđeni su iznosi od 160 KM za učenike i 250 KM za studente.

Istom odlukom određena su deficitarna zanimanja za narednu školsku/akademsku godinu. Riječ je o zanimanjima za učenike srednjih škola: bravar, zidar, zidar-moler i mesar, te za studente: diplomirani profesor biologije, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva i diplomirani inženjer elektrotehnike.

Učenici srednjih škola i studenti prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama, koji su u tekućoj školskoj godini ostvarili pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja/struke, a koja u narednoj školskoj godini nisu definisana kao deficitarna, imaju pravo na stipendiju do završetka obrazovanja u tim strukama, ukoliko ispunjavaju predviđene uslove.

Ovom odlukom utvrđena su i suficitarna zanimanja koja se stiču u prvom ciklusu studiranja. To su sljedeća zanimanja, odnosno struke: diplomirani ekonomista (svi smjerovi); diplomirani ekonomista menadžer (svi smjerovi); diplomirani menadžer (svi smjerovi); diplomirani pravnik (svi smjerovi); diplomirani profesor razredne nastave; diplomirani psiholog; diplomirani pedagog; diplomirani geograf; diplomirani  profesor srpskog jezika i književnosti; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani trener (svi smjerovi); diplomirani novinar; diplomirani sanitarni inženjer; diplomirani inženjer poljoprivrede (svi smjerovi); diplomirani profesor geografije; diplomirani profesor ekologije; diplomirani politikolog; diplomirani ekolog, diplomirani vaspitač predškolske djece i diplomirani socijalni radnik.

Inače, Grad u školskoj 2018/2019. godini stipendira 1.236 učenika i 361 studenta.

Više informacija potražite na ovom linku.